Image

“Jeg gjør i stand et sted for deg”

Her-bor-Gud
24 juni 2021

Jeg gjør i stand et sted for deg

Share this Post

"I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville jeg ha sagt  dere det. Jeg får for å gjøre i stand et sted for dere."

Jesus er veldig tydelig på hva som er hans vilje og plan for våre liv, nemlig at alle skal tilbringe evigheten sammen med han og Gud i himmelen.