Image

“Følg meg”

Hvor-mange-disipler-hadde-Jesus
29. juni 2021

Hvor mange disipler hadde Jesus?

Share this Post

Bilde av Sirikul R fra Pexels

Jeg tror det må være en skoleoppgave eller noe slik, for det ser ut som på nettet at mange søker på nettopp denne teksten: Hvor mange disipler hadde Jesus?

Og svaret skal du absolutt få her. Det er 12!

Men så var det han Judas Iskariot som valgte å ta livet sitt etter at han hadde forrådt Jesus. Ble de 11 da? Ja for en periode. For disiplene bestemte seg for å finne en til å erstatte Judas som disippel. Etter at disiplene og flere av Jesus sine venner hadde stått og sett på at Jesus ble tatt opp til himmelen 40 dager etter at han var stått opp fra de døde, så brukte disiplene og Jesus sine venner masse tid på å være sammen og vente på "det Jesus hadde lovet".

Og i denne perioden mens de ventet på at Den Hellige Ånd skulle komme, så valgte de en ny apostel. De hadde to kandidater som passet kravene. Kravene var at det skulle være en mann som hadde vært sammen med dem hele tiden fra den dagen Jesus ble døpt til han ble tatt opp til himmelen. Til slutt så kastet de lodd om hvem av to kandidater det skulle bli, og loddet falt på Mattias.

Det står om hendelsen i Apostlenes gjerninger 1. 15-28. 

Hvordan ble de 12 disiplene utvalgt av Jesus?

Bibelen forteller om mange mennesker som fulgte etter Jesus. Ofte var det store folkemengder som presset seg på han. Likevel valgte Jesus seg 12 menn som ble blant hans disipler. I dag ville vi kanskje kalt de lærlinger.

Flere av disiplene var fiskere av yrke før de begynte å følge Jesus. Jesus går forbi dem på stranden og sier til dem:

"Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!"

Straks forlot de alt og fulgte Jesus. De skulle bruke tre år på å omskoleres fra fiskere til menneskefiskere.

Navnet på de 12 disiplene

Simon, som kalles Peter
Andreas, Simon Peter sin bror
Jakob, sønn av Sebedeus
Johannes, Jakob sin bror
Filip
Bartolomeus
Tomas
Matteus tolleren
Jakob, sønn av Alfeus
Taddeus
Simon Kananeos
Judas Iskariot, han som forrådte ham

Andre som fulgte Jesus

Det er viktig å få med seg detaljene i Bibeln også. Noen stiller spørsmål om hvor kvinnene var, og svaret er at det var absolutt noen kvinner som fulgte Jesus.

Evangelisten Lukas skriver følgende: "De tolv var med ham, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. "

Så lister han opp navnene på disse kvinnene før han fortsetter: "Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv."

Bibeltekstene kan du finne i:
Jesus kalle på de første disiplene: Matt. 4.18-22
Navnene på de 12 disiplene: Matt. 10.2-4
Kvinner som fulgte Jesus, Luk. 8.1-3