Kirke-bygning

Den beste kirken

Nå skal jeg fortelle deg hvilken kirke som er best.

Jeg har levd så lenge, besøkt så mange kirker og møtte så mange kristne, at jeg tenker jeg er i hvert fall litt kvalifisert til å uttale med om hvilken kirke som er best.

Hvis du ønsker å være en kristen, en som tror på Jesus og følger Han, så anbefaler jeg at du finner en kirke eller et fellesskap du kan være med i. Det er vil være en styrke både for deg som person og for din relasjon til Gud.

Alle de troende holdt sammen
Om de første kristne, fra Apg. 2.44

Sjekkliste for en god kirke eller kristent fellesskap:

  1. De tror på Jesus som Guds Sønn, vår Herre og Frelser
  2. De elsker Jesus og søker å ære Gud
  3. De tror at vi blir frelst av nåde, og ikke av gjerninger eller religiøse ritualer
  4. De er del av den verdensvide, kristne kirke, og kan snakke godt om andre kristne kirker
  5. De krever ikke at du betaler noe (det er lov til å frivillig gi gaver til kirkens arbeid. MERK: frivillig), de krever ikke at du leser spesifikke skrifter for å forstå Bibelen rett
Kirke-priser-Gud

Varsellampene bør lyse når disse tingene er en del av kirken eller fellesskapet:

  1. De krever at du skal gi penger
  2. De mener at deres kirke er den eneste som har sannheten om Gud, Jesus og Bibelen.
  3. De sier du må gjøre spesielle religiøse ritualer for å være god nok for Gud
  4. De sier det er farlig for deg å besøke andre kirker
Kirke-bygning

Et kristent fellesskap
skal være et godt sted å være
uansett hvem du er
hva du tror
og hvordan du ser ut.

- Dette er min mening
Image

Omvendelse

Alle dem som tar imot Jesus de gir han rett til å bli Guds barn.
- døperen Johannes