Jesus og Gud er ett

Image

Et spørsmål som dukker opp mange ganger i kommentarfeltet på Tik Tok er: Er Jesus Gud? Eller i en litt annen for: Hvordan kan Jesus og Gud være ett?

Vel, det er de. Men for å være helt ærlig så syns jeg dette er litt vanskelig å forklare. Like fullt, her kommer i hvert fall et forsøk.

La oss først se på hvordan forskjellige mennesker som levde mens Jesus gikk i en kropp på jorda så på det at Jesus er Guds Sønn.

Jeg og Far er ett.
Jesus i Johannes evangelium 10.30

Fem interessante ting som Jesus opplevde i sammenheng med at han er Guds Sønn og ett med Gud:

 1. Faktisk så er det slik at akkurat dette punktet, det at Jesus hevdet han var Guds Sønn og ett med Gud, var et av hovedargumentene som ble brukt for å begrunne hvorfor Jesus var skyldig i dødsstraff. Folkemengden som ropte "Korsfest! Korsfest!" svarte Pilatus som var dommeren da han spurte dem hvorfor Jesus skulle korsfestes: "Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø fordi han har gjort seg selv til Guds Sønn."
 2. Da djevelen kom til Jesus for å friste han så brukte djevelen denne ordlyden i et forsøk på å få Jesus til å adlyde han, og dermed bryte Guds bud:
   • "Er du Guds Sønn, så si at disse steinen skal bli til brød."
   • Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra!"
 3. Demoner som plaget enkelte mennesker som Jesus møtte på satte i å rope når de så Jesus: "Hva vil du oss, du Guds Sønn?"
 4. Folk som var tilstede da Jesus viste at han er sterke enn naturkreftene tilba han og sa: "Du er i sannhet Guds Sønn!"
 5. Peter, en av Jesus sine disipler, hadde fått åpenbaringen og bekjente: "Du er Messias, den levende Guds Sønn."

(Sitatene er hentet fra Bibelen: Joh 19.7, Matt 4.3 og 6, Matt 8.29, Matt 14.33, Matt 16.16)

Jesus kom som et menneske

Jesus kom til jorda vår i form av et menneske. Hadde han kommet i noen annen form, så tror jeg ikke vi hadde tatt han seriøst.

 • Et snakkende esel for eksempel, hva hadde du tenkt om  vi kristne hevdet at Jesus var Guds Sønn i form av et snakkende esel?
 • Eller en alien?

Heldigvis kom Jesus i form av et menneske. Det måtte han også, av i hvert fall to grunner.

 1. Det står i Bibelen av mennesket er skapt i Guds bilde, så da betyr jo det at Jesus ikke kom for å likne på oss, men at vi allerede er formet utfra å likne på han.
 2. Den eneste lovlige formen blant oss mennesker for å bli godtatt som en av oss, for å kunne ha autoritet og vennskap, var for Jesus å komme på den lovlige måten som en nyfødt baby inn i denne verden. Det finnes ingen annen måte å bli en del av menneskeheten på, enn nettopp å bli født inn i verden som en baby.

Alien

Jesus og Gud er ett

La oss nå endelig se på hovedspørsmålet på denne siden: Hvordan kan Jesus være Gud?

Jeg liker å tenke på det slik (og jeg vet det er en begrenset sammenlikning, men den hjelper meg):

Hvis jeg sier til deg: "Nårsomhelst du kommer på besøk til meg så skal jeg lage pizza til deg med ananas på."

Hva kan du gjøre da? Jo du kan dukke opp kl. 03.26 en mandag morgen og forvente at jeg står opp og lager pizza til deg. Hvorfor? Fordi det er mine ord, og de ordene jeg har uttalt er en del av meg og jeg er ansvarlig for å stå ved det jeg har sagt.

Hva har det med Jesus og Gud å gjøre? Jo nettopp dette at Jesus er ORDET, Guds ord.

Evangelisten Johannes begynner hele sitt evangelium med denne påstanden:

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
- Evangelisten Johannes om Jesus

Jesus er Guds Ord som har fått en menneskelig form. Guds Ord er en del av Gud, hele tiden, til alle tider. Jesus er alt det Gud noen gang har sagt og kommer til å si. Og nettopp derfor er det slik at Jesus kan si:

"Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen"

Her snakker Jesus om når denne verden skal forgå. Og grunnen til at han ikke vet det selv, slik jeg forstår det, er at dette er ikke uttalt av Faderen. Det har ikke blitt gjort om til ord. Og Jesus er Guds Ord.

(Sitat fra Matt. 24.35-36)

Image

Omvendelse

Alle dem som tar imot Jesus de gir han rett til å bli Guds barn.
- døperen Johannes