Gud-elsker-deg

Finn ut hvordan Gud har vist at han elsker deg

Gud-elsker-deg
Det er nok litt rart å lese dette, men Gud har alltid elsket deg. Helt fra før du ble født har han brydd seg om deg, og han har vist det ved at du er til og at du kan få muligheten til å være hans barn.

Gud vil at alle mennesker skal være sammen med han, hele tiden, både nå og i all evighet. Derfor har han allerede, lenge før du ble født, løst problemet med adskillelsen mellom seg og deg. Ditt valg blir om du aksepterer Guds løsning og benytter deg av den.
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
Paulus om Gud i Romerne 5.8

Det er rett og slett helt nødvendig for oss alle sammen at Jesus døde i vårt sted, så sant du ikke vil dø selv da.

Mange lurer på hvorfor de er syndere, og hva som er den synden som forhindrer dem i komme til Gud og himmelen. Nå er det slik, ifølge Bibelen, at alle mennesker har syndet. Det er ikke en separat gjerning som er utslagsgivende, men Jesus sier:

"Synden er at de ikke tror på meg."

Med andre ord så er det KUN tro på Jesus som frigjør oss fra synd. Når vi gjør ting og tenker tanker som er synd, så er det fordi vi ikke stoler på Jesus i den gitte situasjonen og gjør hans vilje. Det skjer med oss alle sammen fra tid til annen. Egoismen er sterkt tilstede i oss.

Mens du ennå var en synder, døde Jesus for deg, og i akkurat dette demonstrerer Gud sin enorme og ubetingede kjærlighet til deg. Jesus døde på korset for ca. 2000 år siden. Da var ikke du eller jeg født. Foreldrene våre hadde ikke planlagt oss, og foreldrene til foreldrene våre fantes heller ikke. Men Gud han visste at du skulle leve i dag, og på forhånd gjorde alt klart for at du og han kunne være sammen. At du kan få være hans barn.

Ubetinget kjærlighet

Går det an å måle kjærlighet? Hvor mye kjærlighet har du i hjertet ditt som du kan gi til andre? 3,5 dl? Hvor høyt elsker dine foreldre deg? 93 cm?

Ingen elsker deg på samme måte som Gud gjør. Jeg håper at du har mennesker rundt deg som elsker deg og aksepterer den du er. Det bør vi alle ha, og det trenger vi alle. Likevel har Gud en evne til å elske ubetinget som ikke noe menneske kan matche. Han har evnen til å elske deg, men skille deg fra hva du gjør og tenker. Du er like fullt deg selv i denne kjærligheten. Men all synden er borte, den har Jesus allerede sonet dødsstraffen for.

Ubetinget betyr rett og slett at Gud ikke stiller noen betingelser, krav eller forventninger til deg for at han skal elske deg. Han elsker deg bare. Noen argumenterer med at for å motta Gud sin ubetingede kjærlighet så må man tro på Jesus, og da er det plutselig en betingelse for å motta kjærligheten. Det fungerer ikke slik. Gud elsker deg uavhengig av om du vil ta imot hans kjærlighet og være hans barn. Han elsker deg hele tiden. Men jeg tror du forstår at for å oppleve en annen sin kjærlighet til deg, så må du være sammen med vedkommende. Og for å få erfare Guds kjærlighet til deg, så må du være sammen med han.
Image
Gud elsker DEG!
- Jesus