ER GUD VIRKELIG GOD?

Image

Ser du for deg at Gud er streng og sint?

Hvordan ser du Gud for deg? For de fleste av oss har noen tanker om hvem og hvordan Gud er. Kanskje du er blant dem som har vanskelig for å tro utsagn som: “Gud er en god Gud” og  “Det finnes bare én sann Gud”?

Det er helt ok. Men vit at den levende Guds eksistens og karakter ikke påvirkes av dine og mine tanker om Ham. Derimot kan våre liv påvirkes av våre tanker om og holdninger til Ham.

Bibelen er tydelig på at det kun finnes én levende og sann Gud. Det er den Gud som har skapt alt, også deg og meg. Han har alltid eksistert, og vil være til for all evighet. Han begrenses ikke av tid, sted eller rom. Han er allmektig, allvitende og allestedsnærværende.

Ingen er god uten én – det er Gud!
- Jesus i Markus 10.18

Jesus viste med sitt liv, sin død og oppstandelse at Gud er god

  Bibelen er veldig tydelig på at Gud demonstrerte sin godhet mot oss og kjærlighet til oss i nettopp dette at Jesus døde for oss mens vi ennå var syndere. Denne handlingen viser at Gud mener vi er like verdifulle som Hans Sønn Jesus. At du og jeg ikke trenger å gjøre noe slik at vi i oss selv fortjener å få være Guds barn og ha fellesskap med Ham.

  I Guds øyne så er regnestykket på din verdi slik:

  Din verdi = Jesus

  Hvordan kan det være så mye vondt i verden da?

   Jeg møter ofte personer som mener at Gud ikke kan være god siden det skjer så mye vondt i verden. Uskyldig barn lider sult og overgrep. Kvinner blir mishandlet fordi de er kvinner. Alle er utsatt for sykdom og død.

   Slik er det i denne verden. Men det er ikke Gud som gjør disse tingene. Vi mennesker har en tendens til å gi Gud skylda for alt det negative og gale som skjer rundt oss, og å ta æren for alt det positive og gode selv. Det er egentlig helt motsatt. Ikke det at jeg tror og mener at DU er ute etter å gjøre andre vondt. Eller det at du er ansvarlig for at noen sulter andre steder i verden. Overhodet ikke.

   Men at vi som menneskehet i generasjoner og årtusener har bidratt til skjevfordeling og handlet ut i fra eget beste håper jeg du også kan innrømme. Og kjernen til denne skjevfordelingen ligger i menneskets natur, at vi handler basert på egne interesser og behov. Sykdom og naturkatastrofer, og andre ting som skjer i verden men som er utenfor menneskehetens kontrollevne, de skjer som et resultat av at denne verden ligger under forgjengelighet. En gang i tiden ble Guds perfekte paradis for oss mennesker forurenset av synd og død, og siden den gang har alle mennesker fått leve i konsekvensene av dette.

   "For du, Herre, er god, du tilgir, du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg"
   - Salmisten i Salme 86.5
   Image

   Gud er god

   Gud selv, Hans ord og Hans gjerninger, viser oss hvem og hvordan Gud er. Jeg er veldig godt kjent med at noen hevder akkurat disse tingene viser at Gud er streng og hard, og at det faktum at det finnes et helvete som noen ender opp i gjør at verre.

   Jeg er uenig. Jeg mener absolutt at Gud er god. Vi kan synse og mene og diskutere om at Gud burde satt sammen verden og skapt menneskene annerledes slik at alle valgte Han. Men det er helt uvesentlig hva vi syns og mener, og vi kan diskutere oss blå. Gud er Gud, og Han har skapt verden og oss mennesker slik Han vil.

   • At vi lever på denne fantastiske kloden mener jeg er et tegn på Guds godhet mot oss
   • At vi kan kjenne på kjærlighet, å elske og å bli elsker også
   • At Han har gjort i stand en plass for hver enkelt av oss i Sin himmel
   • At Gud sendte Jesus til å sone min straff, det er helt ubegripelig, og jeg er vilt takknemlig for det!

   Lista mi er kjempelang på Guds godhet. Kan ikke du tenke det ut et par ting her og nå selv, som du mener er tegne på Guds godhet mot deg? For jeg mener Gud er god mot alle som lever, også de som ikke tror på Han.

   Den du selv kjenner vet du hvordan er

   Hvis du kjenner Norges konge så kan du mest sannsynlig fortelle meg masse om han som jeg ikke vet. Du kan beskrive han med gode ord og innlevelse, fordi du kjenner han selv.

   Jeg kjenner Gud. Jeg forsøker med alt jeg er og har å fortelle deg om Han på en ærlig og smittsom måte. Kanskje du blir litt imponert. Kanskje du syns jeg er irriterende. Det er helt uvesentlig. For du trenger å bli kjent med Han selv. Og når du kjenner Han selv, så vil du også få oppleve og erfare hvordan Han virkelig er.

   Les mer om hvordan du kan bli kjent med Gud selv her.

   Image
   “Men så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn."
   - Johannes om Jesus i Johannes 1.12