å bli FRELSt

Image

Hvem får være herre i ditt liv?

 • Å bli frelst
 • Å være en kristen
 • Å få fred med Gud
 • Å være en troende

Det er mange forskjellige ord og uttrykk som brukes for å beskrive det som skjer når en person omvender seg og tar imot Guds gave av nåde og tilgivelse. Men jeg håper og tror de alle sammen beskriver det samme, nettopp det å bli frelst.

I daglig tale bruker vi nok mest ordet i forbindelse med å være fotballfrelst. Men ordet frelst betyr bl.a. å bli berget og å bli befridd fra fangenskap.

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
- Jesus i Johannes 3.17

Jesus beskriver det som å bli født på ny

  Det høres temmelig rart ut, det å bli født på ny, men siden jeg har opplevd det selv forstår jeg nå godt hvorfor Jesus kaller det akkurat dette. For det oppleves slik, som om det er en ny meg inne i meg. En meg som tenker annerledes, som føler annerledes og som handler annerledes. Det er ikke lenger kun meg selv som styrer meg, jeg har fått en ny del som forsøker å bli hørt. Og når jeg lar denne delen av mitt nye meg på bestemme, så får jeg det bedre.

  VIl du også bli frelst?

   Mange opplever det å komme til tro på Jesus som en prosess over tid. Likevel kan vi gjenkjenne noen steg som de fleste går gjennom, noen ganger raskt, noen ganger over lang tid, og i alle mulige rekkefølger.

   “Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand.’"
   Men et annet er like stort:
   "Du skal elske din neste som deg selv."
   - Jesus i Matteus 22.37-39

   Steg for steg

   1. Erkjennelse:
    Du tror at Gud finnes, at fellesskap med Ham og evig liv er mulig.

   2. Nesegrus:

    Du innser og innrømmer at du ikke kan frelse deg selv. Du kan ikke oppnå fellesskap med Gud og evig liv ved eget strev. DU kommer rett og slett til kort i forhold til Gud, og det er en tøff innrømmelse for de fleste av oss.

   3. Helomvending

    Du innser at du er dømt skyldig og at straffen din allerede er sonet av Jesus. Du ber om tilgivelse og tar imot at Jesus har sonet straffen for deg. Så begynner du å følge Han som Herre og Frelser for ditt liv. Fysisk er det lett å snu seg 180˚. Nå endrer du retning for livet, og går sammen med Jesus dit Han leder.   

   4. Forsoning

    Du lar Gud gripe inn i livet ditt og tillater at noe guddommelig skjer i ditt indre. Hans nye liv blir født inne i deg, Guds Hellige Ånd flytter inn i deg og du blir forsonet  med Gud. Så lever du videre i daglig fellesskap med Ham.

   5. Mot

    Du tar mot til deg, og finner en venn som du kan fortelle dette til.

   Frelse

   - berging, sikkerhet; befrielse fra fangenskap
   finne frelse / tenke på sin egen frelse

   - i religiøst språk: forløsning
   frelsen i Kristus / verdens frelse / frelse og forsoning
   frelse

   - omvende til tro på Kristus; i religiøst språk: forløse fra synd og fortapelse; gjøre salig
   frels oss fra det onde! / bli frelst

   https://ordbok.uib.no/frelse

   Full overgivelse

   Du beviser at du tror på en stol hver gang du setter deg i den. Uten tvil overgir du hele vekta di til stolsetet, i full visshet om at stolbeina vil holde. En slik tro som fullt og helt overgir seg til den man stoler på er også nødvendig når det gjelder Gud.

   Jesus sa: “Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.”

   Du  må tro, fullt og helt, at Gud er til og Han reiste Jesus opp fra de døde. Det å overgi seg fullt og helt til Gud, og å fornekte seg selv og følge Jesus, kan høres tåpelig ut. Og kanskje litt skummelt ut for noen.

   Men når vi erfarer Gud sin kjærlighet til oss og lever i tillit til Ham, da blir det nesten tåpelig å ikke overgi seg fullt og helt til Ham. Fordi vi nå har erfart at Han bryr seg om oss og vil oss det aller beste.

   Image
   “Men så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn."
   - Johannes om Jesus i Johannes 1.12